YEN XE 2 TANG CHO XE EXCITER - PHU TUNG XE MAY - HUONG DECAL