XE NVX 155 2022 TEM ĐẤU ĐEN XANH TRẮNG NGỌC TRAI-CHUYÊN DÁN CÁC LOẠI TEM TRÙM NHÔM XƯỚC-NHÔM MỜ-CHROME-CANDY CHO XE YAMAHA NVX 155-TEM ZIN-TEM 3 LỚP CHẤT LƯỢNG CAO-CỬA HÀNG CHUYÊN DÁN TEM CHẾ NVX THEO YÊU CẦU