XE HONDA SH VN 350i DÁN ĐỔI MÀU TRẮNG NGỌC TRAI-CHUYÊN DÁN CÁC LOẠI TEM TRÙM NHÔM XƯỚC-NHÔM MỜ-CHROME CHO XE HONDA SH VN 350i-TEM ZIN-TEM 3 LỚP CHẤT LƯỢNG CAO-CỬA HÀNG CHUYÊN DÁN TEM CHẾ XE SH 350i THEO YÊU CẦU