TRỢ LỰC GHI ĐÔNG ĐỘ RAIDER FI, SONIC - ĐỘ CÙM TĂNG NẮP DẦU SONIC- ĐỒNG HỒ KOSO ĐỘ SONIC RAIDER FI - CHẾ BAGA ĐỘ XE RAIDER FI, SONIC - BÌNH DẦU RIZOMA ĐỘ SONIC- ĐỘ BỘ CÙM RAIDER FI, SONIC -ĐỘ PÔ AKRAPOVIC, PÔ LEOVINCE SONIC 2019