TOAN QUOC - BAN MAT NA CHE SH2012, OP PO 300I,,, - DO CHOI TRANG TRI CHO XE SH VIET NAM 2012