TEM XE YAMAHA NVX 155 PHỐI XANH ĐEN TRẮNG-CHUYÊN DÁN ĐỔI MÀU XE YAMAHA NVX 155-TEM RỜI PHẢN QUANG-TEM 3 LỚP CHẤT LƯỢNG CAO-TEM TRÙM CHROME-NHÔM XƯỚC-CỬA HÀNG CHUYÊN DÁN PHỐI MÀU CHUYỂN SẮC XE NVX 155