TEM XE YAMAHA NVX 155 PHỐI MÀU ĐỎ ĐEN TRẮNG-CHUYÊN DÁN TEM TRÙM CHO XE YAMAHA NVX 155-TEM TRÙM CANDY-CHROME-TEM RỜI-TEM ZIN-TEM VIỀN-TEM CHẾ ĐỘC ĐÁO-CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN VÀ DÁN DECAL CHO CÁC ĐỜI XE YAMAHA NVX