TEM XE YAMAHA NVX 155 2022 PHỐI MÀU CAM ĐEN-DÁN PPF CHỐNG TRẦY CHO XE YAMAHA NVX 155-CHUYÊN DÁN CÁC LOẠI TEM TRÙM NHÔM XƯỚC-NHÔM MỜ-CANDY CHO XE NVX 155-TEM ZIN-TEM ĐẤU-HƯỜNG DECAL CHUYÊN THIẾT KẾ TEM XE NVX 155