TEM XE YAMAHA JANUS FOES RACING PHỐI ĐỎ ĐEN-CHUYÊN DÁN TEM TRÙM CHO XE YAMAHA JANUS-TEM TRÙM CANDY-CHROME-TEM RỜI-TEM ZIN-TEM VIỀN-TEM CHẾ ĐỘC ĐÁO-CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN VÀ DÁN DECAL CHO CÁC ĐỜI XE YAMAHA JANUS