TEM XE NVX 155 2022 TRỐNG ĐỒNG CAM ĐEN NHÔM XƯỚC-CHUYÊN DÁN ĐỔI MÀU XE YAMAHA NVX 155-TEM RỜI PHẢN QUANG-TEM 3 LỚP CHẤT LƯỢNG CAO-TEM TRÙM CHROME-NHÔM XƯỚC-CỬA HÀNG CHUYÊN DÁN PHỐI MÀU CHUYỂN SẮC XE YAMAHA NVX 155