TEM XE NVX 155 2022 PHỐI MÀU XANH ĐEN TRẮNG-CHUYÊN DÁN ĐỔI MÀU XE NVX 155 2022-TEM RỜI PHẢN QUANG-TEM 3 LỚP CHẤT LƯỢNG CAO-TEM TRÙM CHROME-NHÔM XƯỚC-CỬA HÀNG CHUYÊN DÁN PHỐI MÀU CHUYỂN SẮC XE YAMAHA NVX 155