TEM XE HONDA XE SH VN 2017 2019 PHỐI ĐEN TRẮNG ĐỎ-CHUYÊN DÁN ĐỔI MÀU XE HONDA SH VN 2017-TEM RỜI PHẢN QUANG-TEM ZIN-TEM 3 LỚP CAO CẤP CHO XE SH VN 2018-CỬA HÀNG CHUYÊN DÁN PHỐI MÀU CHUYỂN SẮC XE HONDA SH VN 2019