TEM XE HONDA SH VN 350i VERSACE PHỐI MÀU BẠC ĐEN-CHUYÊN DÁN TEM TRÙM CHO XE HONDA SH VN 350i-TEM TRÙM CANDY-CHROME-NHÔM-TEM RỜI-TEM ZIN-TEM VIỀN-TEM CHẾ ĐỘC ĐÁO-CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN VÀ DÁN DECAL CHO CÁC ĐỜI XE HONDA SH