TEM XE AIR BLADE 2011 2012 SLIDER ĐEN VÀNG ĐỒNG NHÔM MỜ-CHUYÊN DÁN ĐỔI MÀU XE AB 2011-TEM RỜI PHẢN QUANG-TEM ZIN-TEM 3 LỚP CHẤT LƯỢNG CAO-TEM TRÙM CHROME-NHÔM XƯỚC-CỬA HÀNG CHUYÊN DÁN PHỐI MÀU CHUYỂN SẮC XE AIR BLADE 2012