TEM XE AIR BLADE 2011 2012 PHỐI ĐEN ĐỎ REDLINE CANDY-CHUYÊN DÁN TEM TRÙM CHO XE AIR BLADE 2012-TEM TRÙM CANDY-CHROME-TEM RỜI-TEM ZIN-TEM VIỀN-TEM CHẾ ĐẸP-CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN VÀ DÁN DECAL CHO CÁC ĐỜI XE HONDA AIR BLADE