TEM XE AIR BLADE 2011 2012 HAYABUSA TRẮNG ĐEN ĐỎ-CHUYÊN DÁN TEM TRÙM CHO XE AIR BLADE 2011-TEM TRÙM CANDY-CHROME-TEM RỜI-TEM ZIN-TEM VIỀN-TEM CHẾ ĐẸP-CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN VÀ DÁN DECAL CHO CÁC ĐỜI XE HONDA AIR BLADE