TEM TRÙM XE AIR BLADE 2011 2012 MANCHESTER CANDY ĐỎ ĐEN-CHUYÊN DÁN CÁC LOẠI TEM TRÙM NHÔM XƯỚC-NHÔM MỜ-CANDY-CHROME CHO XE AIR BLADE 2011-TEM ZIN-TEM VIỀN-TEM 3 LỚP CHẤT LƯỢNG CAO-CỬA HÀNG CHUYÊN DÁN TEM CHẾ THEO YÊU CẦU