tem chữ nổi xe air blade 160 - thiết kế tem đổi màu candy-chrome- nhôm xước xe ab 160 - dán tem rời tem zin tem chế xe ab 160 - cửa hàng bán decal các đời xe và dán ppf decal 3 lớp xe ab 160