TEM CHẾ SHVN 2012 TRẮNG ĐEN - TEM XE SH VIỆT NAM 2014 TRẮNG ĐỎ - DÁN TEM TRÙM SHVN 2016 ĐEN ĐỎ - ĐỘ TEM SHVN 2014 ĐẸP - TEM CHẾ SHVN ĐẸP 2016 XÁM ĐEN - THIẾT KẾ TEM XE SHVN 2016 CAM ĐEN - TEM XE SHVN 2012 0