SIRIUS = DONG HO COSO = TEM XE = TEM CHE = DO CHOI XE MAU CAC LOAI...