SH VIET NAM 2012 LEN DO CHOI TRANG TRI KIEU VOI MAT NA CHE MU, OP PO 300I, BAO TAY RIZOMA, TAY THANG BIKER, PHUOC SAU YSS... - HUONG DECAL - DO CHOI TRANG TRI CHO CAC LOAI XE HONDA, YAMAHA