MAT NA CHE MU XE SH2012 - DO CHOI TRANG TRI DEP XE SH2012, SH2012 - HUONG DECAL