KIENG KIEU COSO CHO XE LUVIAS, EXCITER, NOUVO, AB, SH, PCX.... - HUONG DECAL - DO CHOI TRANG TRI XE MAY THAI LAN