HONDA VISION TRẺ TRUNG, CÁ TÍNH VỚI BỘ TEM CHẾ PHỐI MÀU TRẮNG - XANH = HƯỜNG DECAL = DÁN XE CHUYÊN NGHIỆP = CHẾ TEM CÁC LOẠI