HONDA SH 2012 2014 MẠNH MẼ VỚI PHẦN TEM CHẾ PHỐI MÀU XANH - ĐEN - HƯỜNG DECAL - CÁC TEM CHẾ KHÁC XE HONDA, SUZUKI, YAMAHA