ĐỘ CĂM ĐÙM NIỀN SIRIUS - ĐỘ THÙNG GIVI XE SIRIUS - ĐỘ ỐP PÔ SPART SIRIUS- ĐỘ RỔ SIRIUS- ĐỘ MÂM CZ, MÂM RCB SIRIUS - ĐỘ KÉT NHỚT XE SIRIUS- ĐỘ PHUỘC DẦU OHLINS, PHUỘC RCB XE SIRIUS - ĐỘ TRỢ LỰC XE SIRIUS- ĐỘ BAGA KIỂU SIRIUS 5