DÁN TEM TRÙM EXCITER 2008 - BÁN TEM ZIN EXCITER 2010 - TEM THÁI EX 2010 ĐẸP- TEM RỜI CANDY EX 2008 - DECAL NHÔM XƯỚC EX 2010 - BÁN TEM SPART XE EXCITER 2010- DÁN TEM RỜI CROM EX 2008 - DÁN TEM CHẾ XE EXCITER 2010 1