BÁN CHE KÉT NƯỚC XE AB 2019- ỐP PÔ E TRONG SUỐT CHO AB 2016 0