air blade - sơn phối màu trắng đen cá tính - hường decal - chế tem, chế đèn và mủ xe các loại